Tietosuojaseloste 4.8.2018


1. Rekisterin pitäjä

Saarijärven Seudun Kennelkerho ry

Anttilantie 100, 43300 Kannonkoski


2. Yhteyshenkilöt

Jäsenrekisteristä vastaava henkilö: yhdistyksen sihteeri

sskkry@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Saarijärven Seudun Kennelkerho ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain 11§:ssa tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jösenistä.

Rekisterin ylläpito yhdistystoiminnan, tiedotteiden ja laskutuksen toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

- jäsenen nimi, puhelin- ja osoitetiedot

- liittymis ja eroamistiedot

- jäsenmaksutiedot

- jäsenryhmätiedot yhdistyksen sääntöjen mukaan, kuten varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen ilmoittamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhdistyksen hallitukselle, jäsensihteerille ja rahastonhoitajalle.


8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA- maiden ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet ovat suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-setuksen mukaisesti.


10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen
kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.